Informace

Growin je konzultační společnost, která pomáhá českým podnikatelům být úspěšnějšími, a to nejen v podnikání, ale i ve svých soukromých životech. Stojí na principech zdravého selského rozumu a své klienty učí právě tyto principy vnést do svých životů a pochopit je. Za své existence do spolupráce s Growinem vstoupilo 400 českých firem.

Growin před léty založily a zhmotňovaly Irena Vrbová a Lenka Chvátlinová. Byla to jejich společná cesta a společné tvoření. Pomáhaly firmám růst (grow) a vyhrávat nad překážkami, které podnikání či život přináší (win). Dovětek názvu společnosti je „time2jump“ (čas ke skoku). Znamená, že pokud se člověk ocitne v nějaké fázi svého života v pomyslné krabičce, která už buď je malá…nebo už nefunguje, jak má…nebo cokoli jiného, co člověku nepřináší náboj a tvůrčí energii, je čas z krabičky vyskočit. Ne vždy se to podaří. Slovo HOP je krátké, i ta akce je krátká, nicméně cesta k takovému rozhodnutí může být dlouhá a nelehká.

Irena a Lenka, my dvě, jsme se rozhodly, že z krabičky Growinu vyskočíme. Jsme každá jiná a naše jinosti, které se doplňovaly, nás donesly skrze vybudování úspěšné společné firmy až k rozhodnutí, že nazrál čas vydat se každá svou vlastní cestou.

To znamená, že na poli, kterému jsme se věnovaly dosud, obě zůstáváme. Rozhodly jsme se však každá budovat prostředí víc vyhovující své vlastní podstatě. Cesta pro spolupráci nám však zůstává do budoucna otevřená :).

Často se říká: Mít s někým firmu je jako manželství…“. Je :). A Growin bylo naše „společné dítě“, na které jsme patřičně hrdé. Proto jsme se rozhodly, že Growin zůstane v našich životech jako projekt, který má svůj začátek i konec. Naše nové firmy budou mít svá vlastní jména.

Děkujeme Vám, všem našim klientům, za příjemnou spolupráci a těšíme se na její pokračování již na nové cestě každé z nás.

S přáním všeho nejlepšího

Irena (www.uspechvportu.cz) a Lenka (www.alakai.cz)

DIKR

Dozvěděl jsem se informace, které bych získával dlouhou praxí. Za velký klad považuji praktickou zkušenost konzultantů s danou problematikou…

BONAPARTE - Martin Trik

Donutila mě se změnit ze sólového hráče na týmového, vnímat a vážit si ve firmě i jinak založených a smýšlejících lidí, uvědomit si, že všichni nemůžeme být útočníci…

Astrema plus

Manažerský seminář mi otevřel hodně oči, a to jakým způsobem plánovat a realizovat své cíle, vize.

Turck

Kurzy jsou vedené na profesionální úrovni, zároveň však velmi neformálním až přátelským způsobem, což přispívá k uvolněné atmosféře…

JARO česká Skalice

Kurz dalece předčil má očekávání, jelikož k poznání, ke kterému jsem s jeho pomocí dospěl, uplatňuji nejen při vedení a řízení firmy, ale rovněž v osobním životě..

Bopostav

Ráda bych poděkovala…Nástroje, které jste mi ukázala a v kterých jste mě vytrénovala mi pomohly naše pohledávky výrazně snížit…

IT serve

v GROWINU jsem získal návaznost na praktické záležitosti ve své firmě, což mi umožnilo pohlížet na věci ve firmě z jiného úhlu pohledu…

To jsem měl slyšet před ...(20) lety!