DIKR

Dozvěděl jsem se informace, které bych získával dlouhou praxí. Za velký klad považuji praktickou zkušenost konzultantů s danou problematikou…

BONAPARTE - Martin Trik

Donutila mě se změnit ze sólového hráče na týmového, vnímat a vážit si ve firmě i jinak založených a smýšlejících lidí, uvědomit si, že všichni nemůžeme být útočníci…

Astrema plus

Manažerský seminář mi otevřel hodně oči, a to jakým způsobem plánovat a realizovat své cíle, vize.

Turck

Kurzy jsou vedené na profesionální úrovni, zároveň však velmi neformálním až přátelským způsobem, což přispívá k uvolněné atmosféře…

JARO česká Skalice

Kurz dalece předčil má očekávání, jelikož k poznání, ke kterému jsem s jeho pomocí dospěl, uplatňuji nejen při vedení a řízení firmy, ale rovněž v osobním životě..

Bopostav

Ráda bych poděkovala…Nástroje, které jste mi ukázala a v kterých jste mě vytrénovala mi pomohly naše pohledávky výrazně snížit…

IT serve

v GROWINU jsem získal návaznost na praktické záležitosti ve své firmě, což mi umožnilo pohlížet na věci ve firmě z jiného úhlu pohledu…

To jsem měl slyšet před ...(20) lety!